Αγιογραφία

Αγιογραφία

Στο τμήμα Αγιογραφίας οι μαθητές διδάσκονται την τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας και εκπαιδεύονται σε όλες τις τεχνικές που αφορούν στη διαδικασία δημιουργίας φορητών εικόνων: προετοιμασία του ξύλου, σχέδιο, ζωγραφική, χρύσωμα, βερνίκι.