Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο

Το ελεύθερο σχέδιο είναι η βάση για οποιουδήποτε είδους καλλιτεχνική δημιουργία. Στο εργαστήριό μας, οι ενδιαφερόμενοι διδάσκονται τα τέσσερα βασικά στάδια για τη δημιουργία σχεδίων με μολύβι, κάρβουνο και μελάνι.