Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις

Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις

Στο εργαστήριο μας διδάσκονται Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο για την εισαγωγή υποψήφιων σε ΤΕΙ και ΑΕΙ. Οι διδακτικές μας μέθοδοι έχουν εξασφαλίσει την επιτυχημένη εισαγωγή μαθητών στις σχολές που επιθυμούν με υψηλές βαθμολογίες στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα.