Προετοιμασία για σχολές Καλών Τεχνών

Προετοιμασία για σχολές Καλών Τεχνών

Η εισαγωγή υποψηφίων σε σχολές Καλών Τεχνών είναι μία ιδιαίτερη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την εμπειρία των δασκάλων και τον σωστό εξοπλισμό του χώρου. Η επαφή μας με μεγάλα φροντιστήρια/εργαστήρια της Αθήνας, η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού μας, η γνώση των σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών και η εμπειρία μας, έχουν συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στην επιτυχία πολλών παιδιών σε Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ArtLab είναι το μοναδικό εργαστήριο στη Μυτιλήνη που μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία των μαθητών του.